دربارهء ما

آکادمی بلوط یک پلتفرم آموزشی بر بستر تجارت الکترونیک می باشد که با بهره گیری از اساتید برجسته و جوان در راستای ارتقای سطح سواد و مهارت جوانان کشور در جهت تولید آموزش های تخصصی برنامه نویسی گام برداشته است و با تمام توان خود در جهت انجام مسئولیتی که برعهده گرفته است تلاش خواهد کرد .